Preskoči na vsebino
Nataša Pirc Musar zastava

Vloga predsednika ali predsednice Republike Slovenije v mednarodni politiki

Četudi je formalnih pristojnosti malo, ima predsednica ali predsednik izjemno veliko moralno avtoriteto. Je najvišji prestavnik države, kar je zapisano tudi v Slovenski ustavi. Predstavlja republiko tako doma, kot zunaj v meddržavnih odnosih. Osnove zunanjepolitične usmeritve oblikujeta parlament in vlada, predsednik republike pa ima pri opravljanju svoje funkcije na zunanjepolitičnem področju določen odprt prostor in določeno mero samostojnosti.

Moje izkušnje v mednarodni politiki so drugačne od golega zastopanja Slovenije v tujini. 10 let sem bila članica nadzornega organa Europola, združenja evropskih policij. Dokler sem v njem le zastopala Slovenijo je bilo delo enostavno, zagovarjala sem naša strokovna in politična stališča. Popolnoma drugačno delo se je začelo, ko sem bila 2009 izvoljena najprej za namestnico in nato leta 2013 za predsednico nadzornega odbora Europola. To je bil prelomni trenutek, ko sem iz pozicije dilomatske predstavnice postala aktivna usmerjevalka politik Europola glede človekovih pravic.

Usklajevanje pogledov različnih držav članic je zahtevalo veliko takta, komunikacijske spretnosti in strokovnosti. Bila je zanimiva izkušnja – biti iz male države in prepričevati zastopnike velikih, kot so Francija, Nemčija, Velika Britanija, v sprejem skupnih stališč, s katerimi smo usmerjali dejavnosti Europola pri zaščiti človekovih pravic.

Na dnevnem redu smo imeli številka zahtevna vprašanja. Recimo ali dopustiti izvoz osebnih podatkov v Rusijo. Na to nismo pristali zaradi nezadostne ravni zaščite osebnih podatkov.

Pa še bolj zahtevno – kako povedati tako pomembnemu zavezniku kot so ZDA, da njihovi standardi zaščite osebnih podatkov ne dosegajo evropskih? Morda najbolj zanimivo delo za Evropsko komisijo je bilo v letu 2013, ko sem bila v skupini, ki je šla v ZDA preiskovati kaj razkritja Edvarda Snowdna o dejavnostih Nacionalne varnostne agencije ZDA povedo o posegih v zasebnost Evropejcev.

Naše poročilo je na koncu pripomoglo k preoblikovanju sporazumov o varnosti osebnih podatkov med Evropsko unijo in ZDA. Vedno velja, da je težje povedati zavezniku, da neprimerno ravna, kot nasprotniku.

Ampak tudi to je treba znati. Na tak način, da zavezništvo ostane in se, če je le mogoče, še okrepi.