Preskoči na vsebino
Nataša Pirc Musar zastava

Objavljamo Natašino premoženjsko stanje.

Premoženjska kartica Nataše Pirc Musar

Prihranki v bankah: 30.000 EUR
Finančne naložbe: 243.000 EUR
Vrednostni papirji: 145 delnic družbe Krka d.d.
Vozi:
 • Mercedes E 220 karavan, letnik 2018, avto ima v najemu in
 • motor Kawasaki Vulcan S, letnik 2022, vrednost 10.000 EUR
Nepremičnine:
 • družinska hiša v Radomljah (75 %), ocenjena vrednost deleža po GURS 110.000 EUR
Podjetja:
 • Odvetniška družba Pirc Musar & Lemut Strle, o.p., d.o.o. (47,5 %, knjigovodska vrednost deleža po zadnji bilanci stanja 63.700 EUR)
 • Info hiša d.o.o. (50 %, knjigovodska vrednost deleža po zadnji bilanci stanja 34.900 EUR)
 • Ruska dača d.o.o. (14,6 %, knjigovodska vrednost deleža po zadnji bilanci stanja 113.500 EUR)
(tržne vrednosti nepremičnin in deležev v podjetjih lahko odstopajo od knjigovodskih)

Dohodninska odločba za leto 2021

Dohodninska odločba je dostopna na naslednji povezavi.

Premoženjska kartica Aleša Musarja

Prihranki v bankah: 10.000 EUR
Finančne naložbe: 800.000 EUR
Starodobnik Rolls Royce Phantom VI, letnik 1971, vrednost okrog 100.000 EUR
Vozi: Peugeot 508 karavan, letnik 2015, avto ima v najemu
Nepremičnine:
 • družinska hiša v Radomljah (25 %), ocenjena vrednost deleža po GURS 37.000 EUR
 • družinska hiša v Ljubljani, ocenjena vrednost po GURS 260.000 EUR
Podjetja:
 • Aulon GmbH, Nemčija (100 %, knjigovodska vrednost deleža po zadnji bilanci stanja 2,095 mio EUR; vključuje med drugim naložbo v 85,4 % družbe Ruska dača d.o.o.)
 • Auratus d.o.o. (91 %, knjigovodska vrednost deleža po zadnji bilanci stanja 422.000 EUR; vključuje med drugim naložbo v 17 % družbe STH Ventures d.o.o.)
(tržne vrednosti nepremičnin in deležev v podjetjih lahko odstopajo od knjigovodskih)

Pojasnila

Po objavi premoženjske kartice mene in mojega moža ter moje dohodninske odločbe za lani sem dobila nekaj vprašanj in prošenj za dodatna pojasnila. Da ne odgovarjam vsakemu posebej, so pojasnila podana v nadaljevanju.

 • Pri družinski hiši v Radomljah je navedena ocenjena vrednost po GURS, ki je objavljena v javnem registru. Zavedam se, da so zneski, ki jih najdete v spletnih bazah GURS praviloma pod tržnimi vrednostmi. Zato je dodana tudi opomba, da tržna vrednost nepremičnine lahko odstopa od navedene. Verjamem, da je hiša, zgrajena leta 1933, ki sva jo z možem kupila in obnovila leta 2001, vredna precej več kot 147.000 evrov. Ker nimam nobene druge cenitve in ker hiša ni na prodaj, bi bila vsaka navedba tržne vrednosti čista špekulacija.
 • Družinsko hišo v Ljubljani je imel moj mož v lasti še preden sva se spoznala. Ker v njej prebivajo člani njegove družine, naslov ne bo javno razkrit, saj bi to pomenil grob poseg v njihovo zasebnost, morda celo ogrožanje varnosti. Vrednost po GURS je skoraj zanesljivo nižja od tržne, vendar velja enako kot prej: druge cenitve ni, hiša pa ni na prodaj.
 • Nekatere je zmotilo, da med nepremičninami ni navedena Ruska dača v Gameljnah. Ta je v lasti podjetja Ruska dača d.o.o., lastništvo tega podjetja pa je razvidno iz objavljenih premoženjskih kartic in javnih registrov.
 • Moja plača v letu 2021, razvidna iz dohodninske odločbe, ni zelo visoka. Kot direktorici odvetniške družbe mi je pomembno, da so vse tekoče obveznosti družbe redno poravnane. Ker sem tudi solastnica, sem zlasti v tveganih časih epidemije pripravljena na to, da čez leto dobivam zmerno plačilo, ki mi zadošča za življenje, moja nagrada pa je odvisna od uspešnosti poslovanja celotne družbe. Uspešnost se odrazi na dobičku, iz katerega so izplačane dividende. Te so obdavčene najprej z 19 % davkom od dohodkov pravnih oseb, nato pa še 27,5 % dohodnine ob izplačilu. Dividende, ki jih nisem porabila, so v premoženjski kartici vidne med finančnimi naložbami.
 • Pri podjetjih v (so)lasti so navedene knjigovodske vrednosti deležev. To so zneski, ki jih je mogoče videti v javno objavljenih letnih bilancah podjetij. Tudi tu velja enako opozorilo, da se knjigovodske vrednosti lahko razlikujejo od tržnih. Cenitev tržnih vrednosti podjetij nimava, ugibanje o vrednosti bi bilo brez cenitev špekulacija. Če neko podjetje v tekočem letu ustvari dobiček (z uspešnim poslovanjem ali s prodajo naložb nad nabavno vrednostjo), se to odrazi tudi na povečanju knjigovodske vrednosti v bilanci ob koncu leta.

Upam, da sem s temi pojasnili odgovorila na dileme nekaterih. Transparentnost je zame vrednota, tako za mene kot pravnico in nekdanjo informacijsko pooblaščenko, kot za kandidatko za predsednico republike.